FAQ: Araba Ne Demek?

Araba kelimesi ne anlama gelir?

Araba (tekerlekli taşıt), yolcu ve yük taşımaya uygun tekerlekli, motorlu veya motorsuz hareket edebilen her türlü kara ulaşım taşıtı.

TDK araba ne demek?

a. 1. Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı: “Sarhoşların araba sürmeleri sakıncalıdır.” -E. Şafak.

Araba kelimesinin kökeni nedir?

Köken Düzenle Çuvaşça uraba (uraba) veya urava (urava, “tekerlek”) ve Moğolca araa (“tekerlek”) ile aynı kökene dayanmaktadır. Bunun ispatı, bâzı Türk lehçelerinde araba anlamında kullanılan kölük kelimesinin Saha Türkçesinde külüöhe (“tekerlek”) şeklinde bulunmasıdır.

Eskiden arabaya ne denirdi?

İlk zamanlarda otomobil için Latince karşılığının biraz değiştirilmiş hâli olan “zâtü’lhareke araba ” kelimesi kullanıldı. Fakat sonraki yıllarda bu vasıta için önce “otomobil arabası” ve nihayet “otomobil” kelimesi kullanıldı.

Araba kelimesinin eş anlamı nedir?

Araba sözcüğünün 1 adet eş anlamlısı karşılığı bulunmaktadır. Araba ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir; Araba sözcüğünün eş anlamlı kelimesi otomobil sözcüğüdür. Bu iki kelime birbiri yerine kullanılabilir.

Otomobil hangi dil?

Fransızca automobile “1. kendinden hareket eden, 2. motorlu nakil aracı” sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca autós αυτός “kendi” ve Latince mobilis “hareket eden” sözcüklerinin bileşiğidir. oto +<sup, mobil maddelerine bakınız.

You might be interested:  FAQ: 40 Bine Hangi Araba Alınır?

Kadın ne demek Türk Dil Kurumu?

‘ Kadın ‘ kelimesini de ‘hatun kişi’ olarak tanımlayan TDK, sözcüğün diğer anlamlarının da “analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan, hizmetçi bayan’ olarak nitelendirdi.

MÖ nasıl yazılır?

Milattan Önce / m. ö. Milattan Sonra / m. s.

Türk Dil Kurumu kültür ne demek?

TDK ‘ya göre kültürlü olmak, kültürel ve kültürlenmek nedir? Bir toplumun düşünüş ve duyuş birliğini oluşturmuş olan, yaşayış ve düşünce yapısını yansıtan sanat varlıklarının bütününe kültür denmektedir.

Taşıt Türkçe kökenli mi?

Türkçe taşı- fiilinden +Ut sonekiyle türetilmiştir.

Araç kelimesi türemiş mı?

İşte, detaylar. Araç, Türkiye Türkçesinden olan “ara” sözcüğünden “Iç” eki ile türemiştir.

Araba kelimesi neyi çağrıştırıyor?

Araba bir ulaşım aracı olduğundan dolayı araba ulaşımı çağrıştırmaktadır. Araba bir icat olduğundan dolayı araba icadı çağrıştırmaktadır. Arabanın 4 tekerleği olduğu için araba 4 tekerleği çağrıştırmaktadır. Araba ile gezdiğimiz için araba geziyi çağrıştırmaktadır.

At arabasının diğer adı nedir?

Araba, kağnı, fayton isimleri zaman içerisinde ‘atlı araba ‘ için kullanıl- mıştır. Ancak günümüzde artık teknoloji karşısında at arabaları sa- dece, süs aracı olarak kullanılmaktadır. Faytonlar, turistik mekân- larda kullanılmakla beraber, at arabası ve kağnıların artık minya- türleri yapılmaktadır.

Ilk otomobil ne zaman Türkiye’ye geldi?

– 1961 yılında dönemin Devlet Başkanı Cemal Gürsel’in emriyle Eskişehir Devlet Demiryolları Fabrikası’nda Türk mühendisler tarafından tamamiyle Türkiye ‘de tasarlanıp, geliştirilen ilk otomobil üretilmiş ve araca Gürsel’in isteği üzerine Devrim adı verilmiştir.

2021 de ikinci el araba fiyatları düşer mi?

YÜKSEK MODEL İKİNCİ EL ARAÇLARIN FİYATI DÜŞECEK 2020- 2021 model fiyatlarda daha çok fiyat düşüşü olacak. Model düştükçe fiyat düşürme azalacak. 2021 ikinci el otomobil için 50 bin lira düşüş olacak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *